Visada nemokamas pristatymas

Visada nemokamas pristatymas

Privatumo politika

1. Bendra informacija
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.not4compliment.com (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).
Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

2. Kokią asmeninę informaciją renkame iš mūsų parduotuvės lankytojų?
Užsakant mūsų parduotuvėje, Jūsų gali būti paprašyta įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį, mokėjimui atlikti reikalingą informaciją.
Taip pat informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą ir bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

3. Kaip mes naudojame jūsų informaciją?
Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
Mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:
tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;
naudojantis šioje Interneto svetainėje pateikiama informacija įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;
ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;
įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;
pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;
mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

4. Kaip saugome jūsų informaciją?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

5. Tiesioginė rinkodara
Galime Jums elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu buvo gauti Jūsų kontaktiniai duomenys ir teikti duomenų gavėjams, kurie asmens duomenis tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu. Jūsų duomenų gavėjų sąrašas gali keistis, tačiau jis nuolat bus atnaujinamas; jei pageidaujate gauti duomenų gavėjų sąrašą ir jo atnaujinimus, – informuokite mus apie tai elektroniniu paštu info@not4compliment.com.
Jeigu Jūs nepageidaujate gauti tokių pasiūlymų, galite informuoti mus apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@not4compliment.com arba paspausti atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

6. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
Taip pat galime atskleisti informaciją apie Jus:
jei tai yra privaloma pagal galiojančius teisės aktus;
siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).
mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus Privatumo politikoje.

7. Asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Kadangi duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

8. Jūsų sutikimai ir teisės
Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.
Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu) mums suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.
Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

9. „Slapukų“ naudojimas
Slapukai yra nedideli failai, kuriuos Interneto svetainė ar jos paslaugų teikėjas perkelia į jūsų kompiuterio standųjį diską per jūsų naršyklę (jei leidžia), kuri leidžia Interneto svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti jūsų naršyklę ir fiksuoti bei prisiminti tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, mes naudojame slapukus, kad padėtų mums prisiminti ir apdoroti pirkinių krepšelio prekes. Jie taip pat naudojami, kad padėtų mums suprasti savo nuostatas pagal ankstesnę ar dabartinę Interneto svetainės veiklą, kuri leidžia mums teikti geresnes ir kokybiškesnes paslaugas. Mes taip pat naudojame slapukus, kad galėtume kaupti suvestinius duomenis apie Interneto svetainės srautą ir svetainės sąveiką, kad galėtume ateityje pagerinti Jūsų naršymo kokybę.